Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” oraz DGA S.A. wspiera dwie rodziny, będące podopiecznymi MOPR w Poznaniu, które bez pomocy innych nie są w stanie zapewnić sobie i swoim najbliższym godnego życia. Podjęcie się tej inicjatywy to duża odpowiedzialność, która obliguje nas do spełnienia nie marzeń lecz ofiarowania tego co niezbędne, zapewniającego minimum egzystencji. Chcemy rozbudzili promyk nadziei u tych, którzy liczą na Naszą pomoc. Wspólnymi siłami, możemy sprawić, że podczas Świąt Bożego Narodzenia jak i w nowym roku w domach potrzebujących zagości radość i dostatek.

Przyłącz się do akcji i wraz z Nami, przygotuj Świąteczną paczkę.