Prace nad nowym kalendarzem trwają.

Dzieci z socjoterapeutycznej świetlicy Oratorium „Tęcza” przygotowały rysunki, my teraz mamy najtrudniejsze zadanie – wybrać te, które znajdą się w kalendarzu.

Tym razem tematem przewodnim kalendarza będą znane miejsca na mapie Poznania.