Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe2021-03-15T13:48:56+01:00
2022

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SEMINARIUM ZAMYKAJĄCEGO PROJEKT

Rozeznanie rynku prowadzone jest na potrzeby 4 Projektów POPC.03.02.00-00-0537/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 - Pilski” i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Szczeciński” i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Poznański” i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Zielonogórski” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz ... Czytaj dalej

Go to Top