Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra jest właścicielem licencji testów MBS.  Wystandaryzowane testy MBS są wykorzystywane głównie do stworzenia psychologicznego profilu badanej osoby z różnych grup docelowych, zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży:

 • w procesie rekrutacji: kandydata na dane stanowisko służbowe, w celu weryfikacji posiadanych umiejętności miękkich niezbędnych do pracy,
 • pracownika, by dostosować dla niego ścieżkę doskonalenia zawodowego, rozwoju, oferty szkoleń, budowania ścieżki kariery,
 • ucznia, w celu określenia potrzeb i możliwości w zakresie wyboru ścieżki dalszej nauki bądź zawodu,
 • osoby bezrobotnej – doradca zawodowy / psycholog może wykorzystać raport z badań w celu określenia posiadanej motywacji przez osobę do znalezienia nowego zatrudnienia, dostosowania wsparcia, budowania indywidualnego planu działania.

Narzędzie MBS diagnozuje kompetencje badanych osób i za pomocą testów badających 2 obszary:

1. Kompetencje społeczne:

 • zaangażowanie w pracę,
 • chęć uczenia się,
 • otwartość na zmiany
 • współpraca z innymi
 • rozwiązywanie problemów
 • poczucie wpływu
 • orientacja na relacje
 • orientacja na rezultaty
 • radzenie sobie w sytuacjach społecznych
 • planowanie i organizacja
 • predyspozycje kierownicze
 • asertywność

2. Zdolności intelektualne:

 • szybkość percepcji
 • zdolności werbalne
 • myślenie abstrakcyjne
 • zdolności arytmetyczne
 • myślenie obrazowe
Szczegółowy katalog badanych obszarów za pomocą MBS
Zapraszamy do kontaktu
 
Joanna Juszczyszyn-Klimek