Przewodniczący Rady Fundacji

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA  S.A.
Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych, programów restrukturyzacyjnych oraz programów fuzji i przejęć. Od 1990 roku nadzorował lub kierował setkami projektów doradczych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej DGA.

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska

Profesor nauk technicznych, pracownik Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

Zajmuje się takimi dziedzinami nauki jak:

  • elektroenergetyka,
  • wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja energii elektrycznej,
  • kablowe elektroenergetyczne linie średnich, wysokich i najwyższych napięć – od wielu lat reprezentuje Polskę w Międzynarodowym Komitecie Studiów CIGRE w tym zakresie,
  • technika wysokich napięć.

Była prorektorem ds. nauki Politechniki Poznańskiej.

Jest autorką i współautorką ponad 250 publikacji.

Sekretarz Rady Fundacji

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

  • ekonomista,
  • kierownik Katedry Marketingu Produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
  • prowadzi badania naukowo-badawcze w zakresie zarządzania produktem, badań rynkowych i marketingowych, badań produktu, systemu informacji marketingowej( m.innymi w ramach grantów naukowych: 2007-2009 MNiSW, 2009-2012 MNiSW)
  • autor i współautor licznych publikacji