Przewodniczący Rady Fundacji

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA  S.A.
Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych, programów restrukturyzacyjnych oraz programów fuzji i przejęć. Od 1990 roku nadzorował lub kierował setkami projektów doradczych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej DGA.

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska

Profesor ds. nauki Politechniki Poznańskiej
prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, Pracownik Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Zajmuje się takimi dziedzinami nauk jak:

  • technika wysokich napięć, inżynieria materiałowa,
  • kablowe linie elektroenergetyczne, izolacja kablowa,
  • awaryjność linii kablowych, zjawiska starzeniowe izolacji.

Konsultant Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Przesyłu Energii Elektrycznej oraz redaktor działu technicznego miesięcznika Energia Elektryczna. Pani prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska jako pierwsza kobieta w historii została wybrana w skład Międzynarodowego Komitetu Studiów CIGRE, zajmującego się kablami elektroenergetycznymi.

Sekretarz Rady Fundacji

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

  • ekonomista,
  • kierownik Katedry Marketingu Produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
  • prowadzi badania naukowo-badawcze w zakresie zarządzania produktem, badań rynkowych i marketingowych, badań produktu, systemu informacji marketingowej( m.innymi w ramach grantów naukowych: 2007-2009 MNiSW, 2009-2012 MNiSW)
  • autor i współautor licznych publikacji