ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SEMINARIUM ZAMYKAJĄCEGO PROJEKT

2022-05-18T12:32:55+02:00

Rozeznanie rynku prowadzone jest na potrzeby 4 Projektów POPC.03.02.00-00-0537/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 - Pilski” i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Szczeciński” i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Poznański” i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Zielonogórski” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie ... Czytaj dalej