Prezes Zarządu

Anna Szymańska

Wykształcenie wyższe – absolwentka Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat związana z konsultingiem i doradztwem gospodarczym. Od 1995 roku wiceprezes zarządu DGA S.A. Na co dzień zajmuje się tematyką pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczość, ekspert w dziedzinie zarządzania dużymi projektami doradczymi i szkoleniowymi. Założycielka Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Organizacji Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu.  Inicjatorka powołania do życia Fundacji i jej pierwszy i obecny Prezes.

Wiceprezes Zarządu

Joanna Juszczyszyn-Klimek

Wykształcenie wyższe – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Od 2003r. związana z firmą DGAS.A w Poznaniu, od 2014r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych i pilotażowych oraz projektów wspierających młodą przedsiębiorczość. Z Fundacją związana od samego początku jej działania najpierw jako wolontariusz w ramach współpracy z DGA S.A., a od września 2016r. jako wiceprezes zarządu. Doskonale łączy doświadczenie biznesowe z tematyką społeczną poprzez m.in. tworzenie inicjatyw dotyczących współpracy  biznesu i organizacji pozarządowych.