Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” wraz z Pracownią Kreatywną LA LA LA oraz aktorem w osobie Pana Piotra Grabowskiego prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Joschnera.

Zajęcia potrwają do końca roku i obejmują warsztaty teatralne, kulinarne oraz muzyczne. Dzięki wsparciu firm Fundacja mogła w tym roku objąć znacznie szersze grono dzieci niż dotychczas. Rodzice, których dzieci znajdują się w szpitalu i są zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach oraz współpracą z Fundacją zapraszamy do kontaktu.