Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” wraz z pracownikami Teatru Animacj w Poznaniu nieprzerwanie od kilku lat organizuje oraz wspiera finansowo warsztaty teatralne dla dzieci  z Zespołu Szkół Specjlanych przy Szpitalu Klinicznym im K. Jonschera.