Rozeznanie rynku prowadzone jest na potrzeby 4 Projektów

POPC.03.02.00-00-0537/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Pilski”

i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Szczeciński”

i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Poznański”

i/lub POPC.03.02.00-00-0539/19 „Liga eSzkoła NUTS 3 – Zielonogórski”

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej) – dalej: Projekt

Rozeznanie rynku_seminarium 2 Załącznik nr 1_

Poznań, 12.05.2022 r.