W grudniu 2010r. Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” nawiązała współracę, która trwa do dnia dzisiejszego z Zespołem Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, do którego uczęszcza młodzież będąca pacjentami Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W minionym, 2011 roku przygotowano cały projekt niekonwencjonalnych zajęć dla pacjentów, który ma być terapią na negatywne efekty spowodawane długą obecnością w szpitalu oraz rozłąką z rodziną i przyjaciółmi. Kluczowy aspekt podjętem współpracy stanowiło wsparcie rzeczowe, finansowe oraz wolontariackie „Kółka teatralnego – Oddział Zamknięty” w ramach którego zostały zorganizowane warsztaty rytmiczno-taneczne przy muzyce oraz warsztaty teatralne dla Podopiecznych Szpitala, prowadzone przez aktora Teatru Animacji – Piotra Grabowskiego, pozwalające młodzieży nie tylko szybciej wracać do zdrowia, ale także kreatywnie spędzać wolny czas oraz realizować swoje twórcze pasje. Efektem prowadzonych warsztatów był Ekologiczny Pokaz Mody, zorganizowany przez pacjentów Szpiatala oraz Pracowników – Wolontariuszy z DGA S.A.,  przedstawienie „Brzydkie Kaczątko” oraz Jasełka. Ponadto, dzięki zaangażowaniu Wolontariszy zorganizowany został wypad na kręgle oraz na targi „Festwal Sztuki Przedmiotów Artystycznych i Cavaliada”. Po raz pierwszy w tym roku, z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowane zostaly również, wspólnie z Podopiecznymi z Zespołu Szkół nr 110 w Poznaniu świąteczne bombki oraz kalendarze na 2012r. z rysunkami dzieci, które zostały publicznie pokazane Klinetom DGA S.A.