Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra w partnerstwie z Fundacją eSzkoła (lider), Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej realizuje projekt Liga eSzkoła na obszarze NUTS-3 pilski, poznański, zielonogórski oraz szczeciński.

Gminne Instytucje Kultury, tj. Gminne Ośrodki Kultury (GOK) stanowią regionalne centra, nie tylko upowszechniania dóbr kultury, organizacji spotkań literackich, teatralnych czy muzycznych. Stały się one w wielu regionach swoistym oknem na świat, dotarciem do nowych technologii, możliwością rozwoju, nabywania nowych kompetencji, umiejętności. Są miejscem gromadzenia dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Projekt jest rozszerzeniem działań polskiej szkoły i ma pomóc dzieciom i młodzieży w osiągnięciu kompetencji uznanych za niezbędne.

Skierowany jest równolegle do dwóch różnych grup odbiorców. Pracownicy GOK są objęci szkoleniem popartym twardym certyfikatem uzyskanych kompetencji. Oferta dla młodzieży jest zorientowana na samodzielne tworzenie i pracę grupową zorganizowaną wokół szerszej rywalizacji.

Projekt zakłada przygotowanie pracowników GOK do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z programowania oraz stworzenia lokalnej drużyny uczniów, która weźmie udział w międzynarodowym konkursie FIRST® LEGO® League.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a udział w nim jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Więcej o projektach