O FUNDACJI

  1. wtorek, 14 czerwca 2011

    POCZĄTEK

    Fundacja: "Wspieramy Wielkich Jutra" została powołana przez Spółkę DGA S.A. 28 stycznia 2008 roku. Do Rady Fundacji zaproszeni zostali ( i zaproszenie przyjęli) przedstawiciele poznańskich uczelni.

    Plany działania Fundacji obejmują wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności rozwoju przedsiębiorczości poprzez różnego rodzaju wsparcie głównie dla młodych i wchodzących na rynek pracy, w realizacji ich innowacyjnych przedsięwzięć i pomysłów, inicjowanie współpracy biznesu z instytucjami otoczenia biznesu oraz sferą naukowo - badawczą, koordynowanie współpracy między tymi podmiotami, promowanie inicjatyw społecznych oraz realizowanie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.