DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 1. niedziela, 27 września 2015

  Warsztaty  teatralne

  Fundacja przy  pomocy  Poznańskiego Teatru  Animacji prowadzi i wspiera  warsztaty  teatralno-terapeutyczne dla dzieci  z oddziału zaburzeń  psychicznych  w Szpitalu Klinicznym im. Joschenra. 

  Od blisko 5 lat Fundacja zrealizowała ponad 300 godzin  warsztatów, pokazów mody  ekologicznej  oraz wystawiła kilka sztuka teatralnych  z udziałem młodych  adeptów. 

  czytaj więcej

 2. niedziela, 27 września 2015

  Zbiórki  

  Fundacja " Wspieramy  Wielkich Jutra" przeprowadza cykliczne zbiórki  artykółów dla najbardziej  potrzebujących w ciągu  pomogliśmy podopiecznym  z Domu  Samotnej  Matki  w Poznaniu ,  Świetlicy  Środowiskowej "Oratorium Tęcza",  Domu Dziecka nr 1 , 2 i  5 w Poznaniu.  Jeśli  chcecie dowiedzieć się lub dołączyć do  naszych  akcji  śledźcie aktualności  oraz informacje zamieszczane na naszym  facebooku. 

    czytaj więcej

 3. poniedziałek, 8 kwietnia 2013

  Zostań Naszym Wolontariuszem 

   

  Aby zostać naszym wolontariuszem, potrzebne są przedewszystkim szczere chęci i chęć włączenia się do pomagania innym.

  Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra" zaprasza wszystkich  chętnych do współpracy. 

  czytaj więcej

 4. czwartek, 12 stycznia 2012

  "CZY ŚWIĘTY MIKOŁAJ NAPRAWDĘ ISTNIEJE" - WSPÓŁPRACA Z RODZINNYM DOMEM DZIECKA NR 5 W POZNANIU

  W 2011 roku zorganizowaliśmy wśród Pracowników DGA S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej - Świąteczną Paczkę dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 w Poznaniu. 21 grudnia 2011 roku kosze po brzegi wypełnione przemysłowymi oraz spożywczymi artykułami zostały dostarczone do Podopiecznych z Domu Dziecka nr 5 w Poznaniu.

 5. środa, 15 czerwca 2011

  WSPÓŁPRACA ZE SZPITALEM KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU - KÓŁKO TEATRALNE "ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY" 

  W grudniu 2010 roku Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, do którego uczęszcza młodzież będąca pacjentami Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pierwszą akcją charytatywną na rzecz młodych osób przewlekle chorych ze szkoły przyszpitalnej było ufundowanie upominków gwiazdkowych przez pracowników firm z Grupy Kapitałowej DGA.

  Kontynuację podjętej współpracy stanowi wsparcie finansowe, rzeczowe i wolontariacie dla funkcjonującego w szkole od września 2010 roku Kółka Teatralnego prowadzonego amatorsko przez nauczycieli, którego nadrzędnym celem jest terapia poprzez niwelowanie negatywnych odczuć będących wynikiem długiej obecności w szpitalu, rozłąką z rodziną i przyjaciółmi, rozbudzenie wiary we własne siły oraz podnoszenie motywacji do pokonywania trudności. Warsztaty teatralne są formą zajęć pozalekcyjnych, która pozwala chorej młodzieży szybciej powracać do zdrowia, kreatywnie spędzić wolny czas i realizować swoje twórcze pasje. W I kwartale 2011 wspólnie z Dyrekcją i nauczycielami szkoły opracowany został rozszerzony program działania Kółka Teatralnego „Oddział Zamknięty” sponsorowany przez Fundację,którego elementami są: czytaj więcej

 6. środa, 15 czerwca 2011

  WSPÓŁPRACA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY RODZINIE W POZNANIU

   

  W 2009 roku przeprowadziliśmy Świąteczną Akcję "Paczka dla rodziny", w ramach której zakupiliśmy chemię gospodarczą i kosmetyki dla dwóch będących w trudnej sytuacji materialnej rodzin. Akcja została poprzedzona konsultacjami z MOPR w Poznaniu, dlatego wiedzieliśmy, które rodziny potrzebują wsparcia najbardziej.

1 2