ZESPÓŁ FUNDACJI

 1. wtorek, 5 kwietnia 2011

  Zespół Fundacji:

  Anna Szymańska 

  Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra"

   

  Piotr Piątek 

  Wice Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra"

  p.piatek@wspieramywielkichjutra.pl

   

  Osoby wspierające realizację działalności Fundacji:

  Aleksandra Kaczmarek

  Fotograf - "amator"
  aleksandra.kaczmarek@dga.pl